Madsby Legepark, Danmark

Madsby Legepark, Danmark

3 hål Äventyrsgolf och 9 hål Kompakt

Familj på Madsby Legeparks äventyrsgolf

Adventure Golf Kompakt anläggningen i Madsby lekpark i Fredericia i Danmark har varit en succe. Banan, som egentligen består av 9 st Adventure Golf Kompakt hål och 3 stycken Äventysgolfhål, ligger i den 75 000 kvadratmeter stora parken. Ägaren till golfanläggningen är mycket nöjd och säger att han haft många besökare.

 

Madsby Legepark är ett grönt andningshål i Fredericias stadskärna. Parken besöks årligen af ca 350 000 gäster och är därmed en av Danmarks mest besökta turistattraktioner. Parken ägs och drivs av Fredricia Kommun och har cirka 30 medarbetare.

 

Lekaktiviteterna är tillgängliga året runt, och det är alltid fri tillgång til Madsby Lekpark. Under sommarhalvåret, är båtarna, madsbytåget, informationen, madsbykiosken, grillarna och Äventyrgrottan öppna och i drift varje dag. De flesta vardagarna hålls här också gratis dockteaterföreställning. En av parkens stora attraktioner är djuren; fåglar, kaniner, marsvin, jordekorrar, ekorrar, lanthöns, får ocoh mjölkkor. Dessutom finns här näsbjörnar, getter, hästar och lamadjur.

 

En livs levande elefant på äventyrsgolfen i Madsby

Sommaren 2014 besöktes parken av en cirkus under flera veckor, med allt som däritll hör. Som ses på bilderna är elefanten en stor fan av minigolf då det är så skönt att gå på. Elefantens målsättning efter säsongen var att inte bara att vara världen största minigolfspelare men också den bästa!

 

Cafédel på äventyrsgolfenMän räknar resultat från äventyrsgolfrundan

Spara

Spara