Adventure Golf am BootsHouse, Tyskland

Adventure Golf am BootsHouse, Tyskland

2 hål Äventyrsgolf och 16 Kompakt

 Tunnelhål på BootsHouse äventyrsgolf

I mitten av sommaren 2017 invigdes Äventyrsgolfen Boots House, en BBQ restaurang nära sjön Alsdorfer Weiher. Denna anläggning är byggd i en fantastiskt varierande miljö i flera nivåer. Ena stunden spelar du uppe i den lummiga skogen och når efter några hål solen med sjön som bakgrund.

Med sjön så tydligt närvarande var det marina temat rätt självklart från start. För att skapa en trevligare miljö delades anläggningen upp i två delar på varsin sida om restaurangen och med nio hål i vardera.

Översikt av äventyrsgolfenGolfhinder inspirerade av påskön

Spela bollen igenom en båt, en loop med skeppsratt, över en bro och under greenen, och mycket mer. Den marina känslan förstärks av rep och nät som hänger mellan stolpar och när spelaren tar sig vidare med en flotte över vattnet.

Omgiven av surfbrädor är hål åtta en extra utmaning då det finns flera hål som ser ut att leda bollen vidare till nästa nivå, men det spelaren inte vet är att det endast är ett hål som leder till greenen. Resten tar bollen tillbaka till utslagsplatsen. Här krävs det både tur och skicklighet för att träffa rätt.

 

Spela äventyrsgolf genom loopenFlottar är uppskattade inslag på äventyrsgolfen

Specialgjort äventyrsgolfhinder i form av en fyrÄventyrsgolfbana

Spara