City Golf Europe AB styrker sin kvalité genom certifiering

City Golf Europe AB styrker sin kvalité genom certifiering

City Golf Europe AB är certifierade inom ISO 9001 och ISO 14001.

19 april 2021

 

Sedan 2020 är City Golf Europe AB certifierade inom ISO 9001 och ISO 14001.

 

ISO 9001 är en ledningssystemsstandard för kvalitetsledning i det man erbjuder ut mot sina kunder i form av produkter och tjänster medan ISO 14001 är en ledningssystemsstandard för miljöledning, att som företag följa tillämpligt lagkrav och hantera sin miljöpåverkan. 

 

Genom att tillförskaffa och arbeta efter dessa certifieringar är City Golf Europe AB både engagerade i att tillhandahålla kvalitet mot en bättre miljö och vill också säkerställa, mer än någonsin, att produkter och tjänster fortsätter att möta kundernas krav och förväntningar.